Biedrības "Bumerstyle Latvija" biedru ētikas noteikumi

 • Cienīt Biedrības valdes darbu, kura to veic bez atlīdzības brīvajā laikā.
 • Cienīt kluba biedrus, sekotājus un viņu ieguldījumu Biedrības izveidošanā.
 • Veicināt Biedrības tradīcijas turpinājumu un jaunu veidošanu.
 • Neizmantot Biedrības biedrus savtīgu mērķu sasniegšanai.
 • Cienīt jebkuru biedru un sekotāju neatkarīgi no rases, ādas krāsas, dzimuma, seksuālās orientācijas, reliģiskās un politiskās pārliecības, nacionalitātes, kā arī mantiskā stāvokļa un bez jebkādas diskriminācijas.
 • Biedrības noteiktos pasākumos ierasties bez liekas kavēšanas.
 • Uzņemties pilnu atbildību par savu rīcību.
 • Neizplatīt baumas, melus un nenomelnot Biedrības biedrus un sekotājus.
 • Biedrības pasākumos un pēc tiem, katra biedra pienākums ir sakārtot aiz sevis tīru vidi.
 • Cienīt Biedrības atribūtiku, simboliku.
 • Neveicināt provokatorisku rīcību pret citiem Biedrības biedriem.
 • Nepārkāpt biedrības mērķus.
 • Atbalstīt visus biedrības izvirzītos mērķus.
 • Piedalīties Biedrības rīkotos pasākumos, iesaistīties ar idejām un ieteikumiem.

Rediģēts: 14.01.2018